Metoda McKenzie – diagnozowanie problemu

“McKenzie” znajduje taki sposób leczenia, aby pacjent mógł ruchem własnym pozbywać się bólu i innych objawów. Jest to terapia dla osób aktywnych, które gotowe są włożyć wysiłek w walkę z bólem.

Działanie i wskazania dla stosowania Metody McKenzie

Metoda McKenziego, której pełna nazwa to Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) wg McKenziego, koncentruje się na diagnozowaniu oraz leczeniu klinicznych zespołów bólowych pochodzenia mechanicznego takich jak np. rwa kulszowa, rwa udowa, rwa ramienna, kręcz karku, lumbago, tzw. “korzonki”, czy ból samego kręgosłupa.

Metodę McKenziego (określaną częstokroć jako ćwiczenia McKenziego) cechuje dokładne diagnozowanie kliniczne – specjalnie skonstruowany wywiad i badanie przedmiotowe oraz docieranie do przyczyny bólu bez niepotrzebnego, objawowego leczenia efektów wtórnych.
W metodzie McKenziego, oprócz ruchów własnych pacjenta stosowane są również techniki manualne w wykonaniu terapeuty, jednak w praktyce ma to miejsce rzadko, ponieważ najczęściej odpowiedni ruch własny pacjenta okazuje się wystarczający do wyleczenia bólu.